Ingebrekestelling

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Heeft u een contractueel geschil? Dan is in gebreke stellen een belangrijke stap. Hiermee trekt u formeel een streep in het zand: "dit is uw laatste kans om nog tot herstel te komen, anders ga ik de overeenkomst opzeggen en/of schadevergoeding eisen." Met de ingebrekestelling geeft u daarbij aan welke afspraken jullie gemaakt hebben en waar de andere partij in is tekortgekomen, en – niet onbelangrijk – wat de andere partij dient te doen om dit te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het alsnog nakomen van de overeenkomst of het vergoeden van de schade die u door zijn tekortkoming heeft geleden.

Met JuriDox maakt u snel en eenvoudig een ingebrekestelling die aansluit op uw situatie en wensen om de tekortkomende partij aan te spreken. Onze slimme software zorgt ervoor dat de relevante informatie en factoren worden meengenomen om een ingebrekestelling op maat te genereren.